• Nghị quyết 29-nghi-quyet-29-10656232.html
  | 256 lượt tải | 1 file đính kèm
  BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG --------ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------Số: 29-NQ/TWHà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 2013NGHỊ QUYẾT“VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH ...
 • Thông tư 30 của BGD-thong-tu-30-cua-bgd-10656126.html
  | 268 lượt tải | 1 file đính kèm
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 30/2014/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2014 ...
 • Công văn V/v hướng dẫn thực hiện Quy định tổ chức, quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam-cong-van-v-v-huong-dan-thuc-hien-quy-dinh-to-chuc-quan-ly-day-them-hoc-them-tren-dia-ban-tinh-quang-nam-10656120.html
  | 282 lượt tải | 1 file đính kèm
  UBND TỈNH QUẢNG NAMSỞ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠOSố: 940/SGDÐT-VPV/v hướng dẫn thực hiện Quy định tổ chức, quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcQuảng Nam, ngày 01 tháng 8 năm ...
 • THÔNG TƯ Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm-thong-tu-ban-hanh-quy-dinh-ve-day-them-hoc-them-10656106.html
  | 295 lượt tải | 1 file đính kèm
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ___________Số: 17/2012/TT-BGDĐTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc––––––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2012THÔNG TƯBan hành quy định về dạy thêm, học thêm Căn cứ Luật Giáo dục ...
 • Thongtu43-2012-TT-BGDDTveGVCN-thongtu43-2012-tt-bgddtvegvcn-10656100.html
  | 246 lượt tải | 1 file đính kèm
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------Số: 43/2012/TT-BGDĐTHà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2012THÔNG TƯBAN HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG ...