• LCT 2.12 đến 7.12-lct-2-12-den-7-12-9944967.html
  | 254 lượt tải | 1 file đính kèm
  UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠOCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.Tam Kỳ, ngày 2 tháng 12 Năm 2013 LỊCH LÀM VIỆC TRONG TUẦN THỨ 49 - 2013 TỪ NGÀY: 02/12/2013 ĐẾN NGÀY: 08/12/2013 Chọn ngày xem ...
 • LCT 25.11 den 1.12-lct-25-11-den-1-12-9887355.html
  | 279 lượt tải | 1 file đính kèm
  UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠOCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.Tam Kỳ, ngày 26 tháng 11 Năm 2013 LỊCH LÀM VIỆC TRONG TUẦN THỨ 48 - 2013 TỪ NGÀY: 25/11/2013 ĐẾN NGÀY: 01/12/2013 Chọn ngày xem ...
 • Lịch công tác tuần 8 (7/10-13/10)-lich-cong-tac-tuan-8-7-10-13-10-9686279.html
  | 240 lượt tải | 1 file đính kèm
  UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠOCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.Tam Kỳ, ngày 8 tháng 10 Năm 2013 LỊCH LÀM VIỆC TRONG TUẦN THỨ 41 - 2013 TỪ NGÀY: 07/10/2013 ĐẾN NGÀY: 13/10/2013 Chọn ngày xem ...
 • Lịch công tác 30/9 đến 6/10-lich-cong-tac-30-9-den-6-10-9668719.html
  | 264 lượt tải | 1 file đính kèm
  UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠOCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.Tam Kỳ, ngày 3 tháng 10 Năm 2013 LỊCH LÀM VIỆC TRONG TUẦN THỨ 40 - 2013 TỪ NGÀY: 30/09/2013 ĐẾN NGÀY: 06/10/2013 Chọn ngày xem ...