20/09/12  Phân công lao động  334
1. Cô Đặng Thị Trúc: Tổ trưởng tổ 1 2. Cô Đặng Thị Thanh Thủy: Tổ trưởng tổ 2 3. Cô Phạm Thị Diệp: Tổ trưởng tổ 3 4. Cô Phan Thị Kim Cúc: Tổ trưởng 5. Cô Nguyễn Thị Kim Thảo: Tổ trưởng 6. Anh Võ Văn Chương: Tổ trưởng tổ văn phòng...
 20/09/12  Phân công lao động  294
1. Ông Nguyễn Quốc Khánh: Chủ tịch 2. Ông Phạm Viết Lộc: Phó chủ tịch 3. Bà Nguyễn Thị Hóa: Ủy viên...
 20/09/12  Phân công lao động  394
BẢNG PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG ĐƠN VỊ: Trường Tiểu học Hùng Vương. Thời điểm: 08/10/2012. (Thời điểm cô Huyền TPT Đội đi làm lại sau nghỉ hộ sản). Thời gian thực hiện: từ 08/10/2012....
 20/09/12  Phân công lao động  347
1. Cô Trịnh Thị Hồng: Chủ tịch Công đoàn 2. Cô Phan Thị Thu Luyến: Phó chủ tịch Công đoàn 3. Cô Trần Thị Vân: Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra 4. Cô Nguyễn Thị Huệ 5. Cô Hồ Thị Mỹ Dung...
 20/09/12  Phân công lao động  350
Hiệu trưởng: Cô Hồ Thị Bích Hường Hiệu phó 1 (phụ trách chuyên môn): Cô Trịnh Thị Hồng Hiệu phó 2 (phụ trách hoạt động NGLL): Thầy Huỳnh Diệp...